Folwark Wierzchaczewo

Inseminacja klaczy

Stanówka – krycie naturalne

Podstawowym zadaniem, które spoczywa na opiekunie klaczy przeznaczonej do rozrodu jest zapewnienie klaczy właściwego żywienia, odpowiedniej dawki ruchu i światła. Są to warunki niezbędne do wystąpienia rui zakończonej owulacją.

     Klacze jako zwierzęta sezonowo poliestralne wykazują ruje zakończone owulacją w okresie od wiosny do jesieni. Przy zachowaniu odpowiednich warunków stajennych i żywieniowych cykle mogą utrzymywać się przez cały rok.

Klacz przeznaczona do rozrodu powinna być dojrzała płciowo i fizycznie. Klacz może zostać skutecznie pokryta, tylko jeśli posiada widoczny podczas badania weterynaryjnego pęcherzyk, jak i potwierdzenie braku infekcji w macicy. Pierwsze ruje mogą występować już u klaczy rocznych, jednak dopiero osiągnięcie przez klacz dojrzałości fizycznej zwiększa szanse uzyskania od niej dobrego potomstwa. Zbyt wczesne pokrycie uniemożliwia klaczy osiągnięcie pełni swojego wzrostu rozwoju co w pewnym stopniu wpływa również na masę i wzrost uzyskiwanych od niej źrebiąt.

     Konie przeznaczane do rozrodu powinny być zdrowe. Przeznaczenie do rozrodu klaczy z chorobami przewlekłymi jest zawsze obarczone ryzykiem poronienia albo nawet padnięcia klaczy.