Klacz fryzyjska Jeltje fan der Byl STB


ur. 19.04.2011
II Premia
inbred 2,34 %
STAMM 027
Wzrost 165 cm


Premiowana klacz fryzyjska, córka wybitnego ogiera Norbert 444 Sport.

Źrebna ogierem fryzyjskim Hotze fan de Koaten

Film ogiera Norbert 444 Sport
Film ogiera Doaitsen 420 Sport